Facebook Twitter Google Rss

Akhlaq

khoobsurti ki kami

khoobsurti ki kami ko ikhlaq pura kar sakta hai. magar ikhlaq ki kami ko khoobsurti pura nahi kar sakti.

Posted on Apr 16, 2013

Akhlaq

kisi ko akhlaq main shikast dena jang main shikast dene se bari kamyabi hai.

Posted on Apr 13, 2013

Tags

Archives