Facebook Twitter Google Rss

Love Letter

Arz kia Hai...

Jitne bhi Love Letter tum ne mujhe likhay thay Faraz
Sab parh liye abbu ne khool kar daraz...

Buhat Pita Hoga!

Posted on Jan 27, 2014