Facebook Twitter Google Rss

Muqadar

uss shakhs ka mohabbat se, mukar jana hi hai behtar
jis shakhs ke muqaddar hi ko, aag lagi ho

Posted on Mar 26, 2014