Facebook Twitter Google Rss

ghar ki baten

ustad : mashoor laraiyon ke mutaliq btao.

shagird : ammi ne ghar ki baten bahar batanay say mana kar rakha hai.

Posted on Dec 24, 2012