Facebook Twitter Google Rss

lateefay

aap ki khatir

malika : (Khadima say) tum bekar baithi baithi thak nahi jateen . Khadima : mujhay aap ki khatir thaknay ki parwa nahi .

Posted on Dec 24, 2012