Facebook Twitter Google Rss

Television

aik boorha : mera khayaal hai kay television akhbar ki jagah le le ga .
dosra : ahmaq kahin ke, bhala television se bhi kabhi makhiyan uraa sakta hai ?

Posted on Apr 14, 2014