Facebook Twitter Google Rss

Naseehat

nani amma ne Munnay se kaha : jab tumhe khansi aaya kare to mun ke agay haath rakh liya karo .
Munnay ne kaha :" nani amma! aap fikar nah karen mere daant aap ki terhan naqli nahi hain. "

Posted on Mar 19, 2014