Facebook Twitter Google Rss

surah ikhlaas se mohabbat karna

sayadena Abu Huraira R.A se marwi hai wo bayan kartay hain kay nabi kareem SAWW kay hamra aik aisay admi kay paas aya jo surah ikhlaas ki tilawat kar raha tha, Aap SAWW ne farmaya: " Wajib Hogai " mainay arz kiya, kya wajib hogai? Aap SAWW ne farmaya: "Jannat Wajib Hogai".

tirmazi, abwab fazail al quraan, baab maja fi sorah al ikhlaas" 2898

Posted on Mar 24, 2013