Facebook Twitter Google Rss

Bhalai ka Irada

Hazrat Abbu Huraira R.A kehte hain k Rasool ALLAH S.A.A.W ne farmaya k ALLAH jis k sath bhalai ka irada karta hai, us ko musibat mai daal deta hai.
(Sahih Bukhari, Jild Soum, Hadees: 611)

Posted on Dec 09, 2013