Facebook Twitter Google Rss

islamic aqwals

Islaam se gafil

musalmanon ki zillat garib hone se nahi, islaam se gafil hone se hai.
Hazrat Abu Bakr Siddiq R.A

Posted on Apr 13, 2013

ALLAH ko apne saath pana

apni zindagion mein Allah ki mohabbat lani ke liye Subhan Allah , Ma Sha Allah , Jazak Allah , aur Alhamdulillah ka zyada se zyada istemaal lao jab har baat mein Allah ka zikar laoge to har kaam mein Allah ko apne sath paoge .

Posted on Apr 11, 2013

Rizq-e-Halal

rizaq e halal ki talaash logon ke mohtaaj ban'nay se bohat behtar hai .
imam maalik ( razi Allah Taala Anho )

Posted on Apr 04, 2013

Halal Luqma

halal luqmah khatay raho, Allah dua qubool karega .

Posted on Apr 04, 2013

agar tera bhai gunah kare

agar tera bhai gunah karay mulaimat say aur narmi say usay malamat kar agar to usay maaf kar. agar woh aik din mein saat dafa gunah karay aur saton dafa tere paas akaar kahey taoba karta hon to usay maaf kar.

Posted on May 28, 2011

Mout se barh kar

mout say barh kar koi cheez sachhi aur umeed say barh kar koi cheez jhooti nahi.

Posted on May 28, 2011

Jaan ki fikar nah karo

apni jaan ki fikar nah karo kay hum kya khayen ge ya kya piyen ge, nah apne badan ka kay kya pehnein ge. kya jaan khoraak aur badan poshak barh kar hain? hawa ke parindon ko dehk kay nah botay hain aur nah kaatetay hain aur nah kothion mein jama kartay hain .

Posted on May 28, 2011

khushnoodi khuda

jo kuch tum chahtay ho kay log tumahray sath karen, wohi tum bhi in ke sath karo. kyunkay sab nabiyo ki taleem yahi hai aur khushnodi khuda تعال?ی ke husool ka iss se behtar koi zareya nahi .

Posted on May 28, 2011