Facebook Twitter Google Rss

zindagi ka ek karrwa such

har koi chahta hai ke aisay kamyabi milay .
lekin jab masjid se aawaz aati hai hyaal al-al falah aoo kamyabi ki taraf .
to koi zahmat nahi karta ke jis cheez ko woh saari zindagi har jagah talaash karta raha hai woh aisay apni taraf bulaa rahi hai .


Posted on Apr 08, 2013