Facebook Twitter Google Rss

Kir daar ko jitna achcha

apne kir daar ko jitna achcha rakh sakte ho rakho kiyonke moat insaan ko maar sakti hai magar...
achay kir daar wale hamesha zindah rahtay hain...
dilo main bhi or lafzon main bhi

Posted on Apr 16, 2013