Facebook Twitter Google Rss

Aurat ki Kamzori

aurat mein aik kamzoree hai jis ka ilaaj tahhaamul hai usay ranj dena nahi chahiye balkay us ka ranj sehna chahiye .

Posted on May 03, 2014