Facebook Twitter Google Rss

Emaan

Khuda Ki Rehmat

gunah garon ko khuda ki rehmat se mayoos nahi hona chahiye .

Posted on Mar 06, 2014

Aazmaish

imaan daaron hi ki azmaish hoti hai .

Posted on Mar 04, 2014

Shariyat Par Amal

Shariat par amal karne se Rohani taraqqi haasil hoti hai .

Posted on Mar 03, 2014

Sabr-o-Shukr

museebat ka muqaabla sabr se karo aur nematon ki hifazat shukar se .

Posted on Feb 11, 2014

Qarbat-e-ILAAHI

ALLAH k nazdeek hone k liye ALLAH k bandon k nazdeek ho jao.

Posted on Feb 06, 2014

Logon k Sath Neki

Jis par ALLAH raazi hai wo logon k sath neki shuru kar deta hai.

Posted on Jan 23, 2014

Aorat ka asli zaivar

imaan wali aurat ka asli zewar sona chandi nahi balkay haya aur parda hai .

Posted on Apr 12, 2013

Lamha fikariya

insaan chehra to saaf rakhta hai jis par logon ki nazar hoti hai .
magar dil ko saaf nahi rakhta jis par Allah ki nazar hoti hai

Posted on Apr 09, 2013

Pareshani

pareshani
tazkara karne se barhti hai
khamosh rehne se kam hojati hai
sabr karne se khatam ho jati hai
aur
Allah ka shakar ada karne se khushi mein badal jati hai .

Posted on Apr 04, 2013